Page 4 - Sokkenbuurt Zeemanskoor-HR - met links
P. 4

eide handen aan het stuur

       Een bekende kreet van de     weg. In die 20 jaar is al een kast vol met
                      prijzen, onderscheidingen en eervolle
       rij-instructeur bij de eerste
       autorijles.          vermeldingen binnengehaald door haar
                      bijzondere eigenschappen. Maar let wel
     Vanaf het moment dat je zelf mag sturen  die zijn na 20 jaar wel voor een deel wat
     verandert er het een en ander. Iemand  achterhaald.
     die enigszins dwingend roept wat je
     moet doen en je gaat heel anders naar je  De laatste digitale technieken zitten er
     omgeving kijken. Je ziet plotseling    nog niet in, hij morst een beetje olie en
     fietsers in de verkeerde rijrichting rijden,  hij schakelt wat zwaar omdat af en toe
     voetgangers die niet op of om kijken bij  de koppelingsplaten blijven hangen. Het
     het oversteken en wegen die opeens af- model en de kleur beginnen al wat vin-
     gesloten zijn voor autoverkeer. Het  tage te worden. Maar het geluid is fan-
     vraagt heel wat van de jonge bestuur- tastisch. Je ziet mensen omkijken als de
     ders om die eerste ritten door te komen.  auto langsrijdt, vanwege dat mooie,
                      diep ronkend geluid van de motor en het
     Maar gelukkig zijn er ook ritten over rus- zoevend geluid van de banden.
     tige wegen, waar je kunt wennen aan je
     auto en al die knoppen en pedalen.
     Leren besturen heeft een bijzondere  Maar de vergelijking gaat mank als je
     eigenschap: je doet het nooit alleen, je  naar de energiestroom kijkt: een auto
     medepassagiers doen even enthousiast  kost energie en het koor levert energie.
     mee en samen lukt het prima!
                      Na 20 jaar samen terugkijken en ervan
     Met een beetje fantasie kun je het  genieten op het terras van Ugchelens
     Sokkenbuurt Zeemanskoor ook zien als  Belang in de pauze van een repetitie-
     een voertuig. Maar het is zeker geen  avond, mijmerend met een helder frisse
     standaard uitvoering. Het is een special  consumptie in de hand. Dat genieten is
     purpose, uniek en custom-made.  Het  de rode draad in ons jubileumjaar.
     had de eerste tenaamstelling in decem-                  Onze voorzitter geniet
     ber 1998 en is dus nu al 20 jaar op de  Jan van Beckhoven
    4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9