Page 14 - Sokkenbuurt Zeemanskoor-HR - met links
P. 14

orenfestival in Ugchelen.

       In 2006 werd er voor het eerst in
        Ugchelen een korenfestival
        georganiseerd. Dit festival werd
     onderdeel van het Ugchelens Zomer-
     feest. Het feest stond bekend onder de
     naam “Kei van een feest “en duurde in
     die jaren 3 dagen. Het laatste
     korenfestival was in 2015. Na tien jaar
     viel het doek over dit prachtige festival.
     De zomerfeesten in Ugchelen waren
     over het algemeen in het laatste
     weekend van augustus. Van vrijdag tot
     en met zondag waarbij de uitsmijter op
     zaterdagavond een bekende artiest was.
     Wolter Kroes, Glennis Grace, Nick en
     Simon en de 3J’s zijn bekende namen die
     in Ugchelen optraden. Op de zaterdag
     overdag werd het korenfestival
     gehouden.
     Op drie podia traden er dan 6 of 7 koren
     op. Het was alsof zelfs de weergoden
     genoten van deze dag in Ugchelen want   Korenfestival Ugchelen met het Sokkenbuurt Zeemanskoor
     de tien keer dat het festival gehouden is
     was het weer uitstekend. Ondanks dat er  ons koor op een festival optrad kwam
     hier en daar soms wel een bewolkte  het vaker voor dat door koorleden van
     dreiging van regen was bleef het in 99  een ander koor gevraagd werd of ze niet Thijs Hofstee (Stuyvesant Sailors 02-09-13
                                        21:50:25
     procent van de gevallen gewoon droog.  eens uitgenodigd konden worden om in
     Vaker hadden de koren last van de  ons mooie Ugchelen te komen zingen. In  Wat hebben we met ons koor genoten
     warmte vooral op podia waar de   het gastenboek op onze website staan  van het prachtige festival bij jullie in
                      dan ook meerdere zeer positieve
     voorkant in de richting van de zon stond.  reacties op ons Ugchelse Korenfestival.  Ugchelen. Een compliment is hier zeer
     In al die jaren is er een groot aantal                op zijn plaats, want alles was top: de
     koren met hun leden op het     Enkele daarvan zijn hieronder   gastvrijheid en verzorging, de prima
     korenfestival verschenen die zonder  weergegeven:          organisatie en natuurlijk ook het weer.
     uitzondering allemaal lyrisch waren over               Wij, Stuyvesant Sailors, willen jullie voor
     de uitstekende organisatie.    Ab Stolk12-09-15 09:28:30     dit alles heel hartelijk danken.
                                        Als het mag willen we heel graag volgend
     De koren werden bij aankomst al  Als boekingsmanager van het Shantykoor jaar in de gelegenheid gesteld worden
     opgevangen door de organisatie en elk                 om de publieksprijs, die we mee naar
     koor werd een gastvrouw toegewezen,  Vlaardingen heb ik de afgelopen 13 jaar  huis mochten nemen, te verdedigen.
     die het koor de zaterdag zou begeleiden.  honderden optredens verzorgd.  Veel succes verder toegewenst met jullie
                      Natuurlijk zijn er altijd optredens die je
     Eten en drinken waren prima geregeld.  goed blijft herinneren en een daarvan is  mooie koor.
     Tussen de middag of na de wat langere
     busreis was er een evenwichtig   zeker jullie festival. Wat een geweldige
     samengesteld lunchpakket. Ook het  organisatie hebben jullie en wat worden
     allerbelangrijkst voor een koor, namelijk  de koren verwend.Je wordt verwelkomd  Wil Hartog 03-09-08 16:52:57
                      met een kopje koffie, daarna voor een
     publiek was volop aanwezig. In het  ieder huisgemaakte soep die smaakt  Hallo heren van het sokkenbuurtkoor.
     wereldje van shantykoren maakte het                  Het was zaterdag weer genieten van het
     festival al snel naam en faam. Wanneer  zoals vroeger thuis ! Een prima  zingen van jullie en de andere koren.
                      lunchpakket. Ons koor werd begeleid
                      door twee geweldige gastvrouwen t.w.  Een groot compliment voor de
                      Marian en Elly waarvoor nog onze  organisatie van dit evenement. Mijn
                      hartelijke dank. Het festival is lekker  vrouw { Bep}en ik {Wil Hartog}hebben er
                      compact zodat je geen grote afstanden  van genoten
                      behoeft te lopen. Wij wensen het  Deze compliment n zijn natuurlijk voor
                      Sokkenbuurt Zeemanskoor voor de  het SZOC dat dit festival die tien jaren
                      toekomst nog heel veel succes en  met veel inzet en kunde heeft
                      hopelijk organiseren jullie nog jaren lang georganisseerd. Namens het koor nog
                      dit mooie festival. Namens alle leden van hartelijk dank heren.
                      het Shantykoor Vlaardingen de hartelijke
                      groeten, Ab Stolk.
        Het publiek geniet volop
    14
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19