Page 12 - Sokkenbuurt Zeemanskoor-HR - met links
P. 12

e
         Om de Kei nummer: 171. Uit De Bron van woensdag 4 juli 2001, 38 jaargang nummer 13.
       ROLIJK.            kaas hebben gegeten. Ikzelf weet nog,  Ik kan mij tenminste niet voorstellen, dat
                      dat ik hoopte, dat ik niet meteen aan de iemand, die de ene dag bij prachtig weer
       Als het weer wat opknapt tegen de  beurt was. Dan kon ik eerst even  zeemansliederen staat te galmen, de
       tijd, dat we met vakantie gaan,  bekijken, hoe anderen het deden en wat andere dag met een kwaaie kop in de
       kijken de mensen elkaar vrolijker  de beste manier was.     winkel staat. Hij wordt dan
     aan. De zorgelijke trek verdwijnt een                 geconfronteerd met allerlei mensen, die
     beetje van het gelaat. Ach, de toetsen en  Sommigen hadden er een bepaalde  hem herinneren aan de leuke
     examens zijn achter de rug en de  handigheid in en dat probeerde ik dan na  zangprestatie van de vorige dag. Ik
     vakantieplannen zijn gesmeed; het is tijd  te apen. Ik heb nu ook begrepen, dat het  veronderstel, dat ons dorp hiermee een
     om aan leuke dingen te denken.   duo-zaklopen in twee aan elkaar  zangtherapie ondergaat, dat ervoor
     De kinderen van de Eloyschool hebben  genaaide jute zakken een schouwspel is  zorgt, dat wij hier in Ugchelen er monter
     het scholensurvival gewonnen.   geweest, dat op de lachspieren heeft  bijlopen.
                      gewerkt. Niet alleen de kinderen, die
     Vroeger heette deze volgens mij gewoon  eraan meedoen, maar ook de
     sportdag. Dan deden we allerlei  omstanders hebben veel plezier.
     spelletjes, zoals slagbal of kastie. Eerst  Mensen, die veel plezier in hun werk
     hadden de meesters veel tijd nodig om  hebben, stralen zelf ook vrolijkheid
     de regels uit te leggen, daarna duurde  uit. Als ik een voorbeeld mag noemen:
     het nog heel lang, voordat de grootste  het Ugchelens Sokkenbuurtkoor heeft
     en oudste jongen de eerste slag deed. Ik  een dirigent, die door zijn
     herinner mij nog goed, dat je dan erg  enthousiasme een koor van zo maar
     goed moest oppassen, dat je bij een slag  een aantal buren, dat samen iets leuks
     het slaghout niet naar je hoofd kreeg.  wilde zingen, naar een volwaardig
     Want in zijn verbaasde enthousiasme  zangkoor geleid. Het enthousiasme,
     over het feit, dat hij toch de bal geraakt  dat die mannen van dat koor dan
     had, slingerde hij soms het slaghout naar  weer uitstralen, werkt weer
     achteren, waar wij stonden.    vrolijkheid op bij degene, die ernaar

     Soms moest de meester zelf het vege lijf  luistert.
     redden door naarstig te bukken en deze  Onwillekeurig begin je mee te zingen
     floot dan van schrik hard op zijn fluitje,  en of je wilt of niet, mocht er enige
     waarbij hij ons wees op het gevaar,  chagrijnigheid in je zitten: dit
     waaraan hij was ontsnapt. Het was altijd  verdwijnt dan heel snel. Ik kan mij niet
     wel een vrolijke boel op het sportveld bij  aan de indruk onttrekken, dat het
     de school, vooral als het mooi weer was.  Sokkenbuurtkoor ervoor “zorgt, dat de
     Wat nu gedaan wordt en wat we toen  mensen in ons dorp er vrolijker door
     ook deden, was zaklopen. Daar zijn altijd  worden.         Onze Jongste fan superblij met de laatste CD

     kinderen bij, die daarvan totaal geen
                                           ‘Aan boord zijn we gelijk      Gemak, lezen en genieten! Wij zijn jouw specialist voor

       alles wat hiermee te maken heeft. Denk hierbij aan:

        Kansspelen   Wenskaarten  Boeken     Tijdschriften

        PostNL     E-sigaretten  Stomerijservice Kantoorartikelen
       Gemak, lezen en genieten! Wij zijn jouw specialist voor alles wat hiermee te maken heeft.
       Gemak, lezen en genieten! Wij zijn jouw specialist voor
        Gifts
       Denk hierbij aan:  Cadeaukaarten  Riverdale   Rokersbenodigdheden
        alles wat hiermee te maken heeft. Denk hierbij aan:
                         Primera
      Kansspelen   Wenskaarten  Boeken   Tijdschriften
      PostNL   Je vindt ons in bovenstaande winkelcentra en op
                     Stomerijservice
              E-sigaretten
               Wenskaarten

                     Boeken
        Kantoorartikelen  Gifts  Cadeaukaarten  Tijdschriften
        Kansspelen

                  facebook.com/primerawestra
        PostNL
                     Stomerijservice Kantoorartikelen
               E-sigaretten
      Riverdale    Rokersbenodigdheden
        Gifts    Cadeaukaarten  Riverdale   Rokersbenodigdheden
      Je vindt ons in bovenstaande winkelcentra

      en op   facebook.com/primerawestra
            Je vindt ons in bovenstaande winkelcentra en op
                 facebook.com/primerawestra

    12
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17